Giới thiệu

Bảo hiểm Bảo Việt cung cấp gói Bảo hiểm tai nạn bắt buộc tốt nhất cho người lao động, công nhân hiện nay

Bảo hiểm tai nạn bắt buộc áp dụng cho người lao động tại các công trình xây dựng hiện nay là gì? Các quy định và quyền lợi được hưởng đối với công nhân và người lao động tại công trường khi rủi ro xảy ra như thế nào.

Mua bảo hiểm tai nạn bắt buộc cho người lao động là yêu cầu của nhà nước đối với các chủ đầu tư hoặc nhà thầu xây dựng hiện nay

Bảo hiểm tai nạn là gì? 

Theo quy định của Thông tư số 329/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính, ban hành ngày 26 tháng 12 năm 2016, Hướng dẫn nghị định của Chính phủ, quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Theo quy định thì bảo hiểm tai nạn bắt buộc là loại hình bảo hiểm tham gia cho các đối tượng là lao động, công nhân trong các dự án, công trình, công trường xây dựng, với mức trách nhiệm bảo hiểm tối thiểu 100 triệu động/người/vụ để đảm bảo quyền lợi cho công nhân khi xảy ra sự cố, bởi rủi ro về tai nạn xảy ra tại các công trình xây dựng là rất lớn, việc chú trọng đến an toàn, quyền lợi của công nhân hay người lao động ở công trường là một việc làm vô cùng cần thiết.

Thông tư này áp dụng cho chủ đầu tư xây dựng, nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng; nhà thầu tư vấn; nhà thầu thi công xây dựng….

Bắt buộc áp dụng cho người lao động tại các công trình xây dựng hiện nay ra sao?

Chủ đầu tư hoặc nhà thầu phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng đối với công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng của công trình xây dựng từ cấp II trở lên.

Nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường (trừ các công trình liên quan đến quốc phòng, an ninh và bí mật nhà nước).

Đối với người tư vấn đầu tư xây dựng thời hạn bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bắt đầu kể từ ngày thực hiện công việc tư vấn đến hết thời gian bảo hành công trình theo quy định pháp luật.

Đối với người lao động thi công trên công trường thời hạn bảo hiểm bắt đầu kể từ ngày thực hiện công việc thi công trên công trường đến hết thời gian bảo hành công trình theo quy định pháp luật. Việc xác định thời hạn bảo hiểm cụ thể đối với người lao động căn cứ vào hợp đồng lao động.

Mua bảo hiểm tai nạn bắt buộc là bảo vệ quyền lợi cho người lao động tại các công trình xây dựng tiềm ẩn nhiều rủi ro

Nên mua bảo hiểm tai nạn bắt buộc tại đâu?

Chủ đầu tư hoặc nhà thầu xây dựng theo quy định của nhà nước phải mua bảo hiểm bắt buộc cho người lao động, lúc này các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ có nghĩa vụ thực hiện trách nhiệm bồi thường cho chủ đầu tư hoặc nhà thầu xây dựng những khoản tiền mà chủ đầu tư hoặc nhà thầu xây dựng phải bồi thường cho công nhân, người lao động khi xảy ra rủi ro dẫn đến bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phát sinh do thực hiện công việc thi công trên công trường, trừ các trường hợp không thuộc trách nhiệm bảo hiểm.

Do đó chủ đầu tư hoặc nhà thầu xây dựng cần lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm có uy tín, có tiềm năng mạnh về tài chính để đảm bảo cho quyền lợi của chính mình và người lao động. Bảo hiểm Bảo Việt chính là một gợi ý tuyệt vời dành cho các chủ đầu tư hoặc nhà thầu xây dựng.

 

 

 

Liên hệ tư vấn với chuyên gia

Ưu điểm vượt trội

100 triệu đồng

/người/vụ

Bảo hiểm tai nạn con người 24/7

0 mất thời gian

thu thập hồ sơ yêu cầu bồi thường và không phải thanh toán viện phí

15 ngày làm việc

Bồi thường nhanh, chính xác

Hàng tỷ đồng

Bảo hiểm tai nạn con người mức cao dài hạn

Thông tin chi tiết

Tai nạn xảy ra trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam 24/24 giờ. Mở rộng đối với Ngư­ời đu­ợc bảo hiểm có hành động cứu ngư­ời, cứu tài sản của Nhà nư­ớc, của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp.

Số tiền bảo hiểm cơ bản:         Từ 1.000.000đ đến 30.000.000đ/người/vụ.

Số tiền bảo hiểm đặc biệt:        Trên 30.000.000đ đến 100.000.000đ/người/vụ

Trường hợp tham gia bảo hiểm bằng ngoại tệ, số tiền bảo hiểm được quy đổi tương đương theo tỷ giá hiện hành.

Phí bảo hiểm/năm: Phí bảo hiểm năm được tính bằng tỷ lệ 0,28% trên số tiền bảo hiểm lựa chọn.

  • Phí bảo hiểm ngắn hạn
Thời hạn bảo hiểm Phí bảo hiểm
Đên 03 tháng 40% phí bảo hiểm năm
Đên 06 tháng 60% phí bảo hiểm năm
Đến 09 tháng 90% phí bảo hiểm năm
Trên 09 tháng 100% phí bảo hiểm năm
  • Phí bảo hiểm dài hạn
Thời hạn bảo hiểm Phí bảo hiểm
Trên 12 tháng đến 18 tháng 140% phí bảo hiểm năm
Trên 18 tháng đến 24 tháng 170% phí bảo hiểm năm
Trên 24 tháng đến 30 tháng 210% phí bảo hiểm năm
Trên 30 tháng đến 36 tháng 240% phí bảo hiểm năm
Trên 36 tháng đến 42 tháng 270% phí bảo hiểm năm
Trên 42 tháng đến 48 tháng 320% phí bảo hiểm năm
  • Giảm phí theo số đông

– Nhóm từ 100 đến 300 người:   Giảm tối đa 15% so với biểu phí quy định.

– Nhóm trên 300 người:              Giảm tối đa 20% so với biểu phí quy định.

 

 

Gọi ngay hoặc gửi yêu cầu của bạn cho chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi ngay cho quý khách

về bảng chào phí bảo hiểm với mức phí ưu đãi.