Ưu điểm vượt trội

Nhanh gọn, chuyên nghiệp

Thủ tục khiếu nại, bồi thường nhanh gọn

Tiêu chuẩn quốc tế

Điều kiện và điều khoản bảo hiểm

Toàn diện, linh hoạt

Phạm vi bảo hiểm

Thông tin chi tiết

Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng đưa ra sự đảm bảo chắc chắn và đầy đủ cho mọi tổn thất liên quan đến công việc xây dựng, cho tổn thất của trang thiết bị xây dựng, máy móc xây dựng, thiệt hại về tài sản và/hoặc thương tật đối với con người gây ra cho bên thứ ba trong khi tiến hành công việc xây dựng.

Phạm vi bảo hiểm của đơn bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng rất rộng, chỉ trừ những rủi ro đặc biệt bị loại trừ nêu trong đơn bảo hiểm còn phần lớn các rủi ro gây nên các thiệt hại bất ngờ và không lường trước được diễn ra trong thời gian bảo hiểm tại khu vực công trường đều được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm này.

Một số rủi ro chính:

1.      Cháy, sét đánh, nổ

2.      Lũ, lụt

3.      Các loại gió bão

4.      Động đất

5.      Trộm cắp

6.      Tay nghề kém, thiếu kinh nghiệm, sơ xuất, hành động cố ý hay nhầm lẫn của con người.

1. Bảo hiểm rủi ro lắp đặt xây dựng là gì?

Bảo hiểm mọi rủi ro lắp đặt đưa ra sự đảm bảo chắc chắn và đầy đủ cho mọi rủi ro có thể xảy ra trong khi lắp đặt các thiết bị máy móc, thiết bị hay cấu trúc bằng thép, thiệt hại về tài sản và/hoặc thương tật đối với con người gây ra cho bên thứ ba trong khi tiến hành công việc lắp đặt.

2. Đối tượng được bảo hiểm có thể là:

–  Nhà chế tạo hay cung cấp máy móc thiết bị khi chính họ tiến hành việc lắp đặt hoặc chịu trách nhiệm về việc lắp đặt,

–  Các nhà thầu được ủy thác công việc lắp đặt

–  Người mua (Chủ đầu tư) các máy móc, trang thiết bị sẽ được lắp đặt.

3. Phạm vi bồi thường bảo hiểm

Bảo hiểm lắp đặt có phạm vi rất rộng: Hầu hết các tổn thất bất ngờ và không lường trước được xảy ra đối với tài sản được bảo hiểm trong thời hạn bảo hiểm đều được bồi thường.

Thông thường, Người bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường các tổn thất xảy ra do các nguyên nhân sau:

1.      Cháy, sét đánh, nổ

2.      Lũ, lụt

3.      Các loại gió bão

4.      Động đất

5.      Trộm, cắp

6.      Sai sót trong khi lắp đặt

7.      Sơ xuất, tay nghề kém, thiếu kinh nghiệm, hành động cố ý

8.      Chập điện, điện áp cao, hồ quang

9.      Áp suất quá cao hoặc quá thấp, phá hủy do lực ly tâm

10.  Các sự cố bất ngờ và không lường trước được khác: thiệt hại do rơi, do tác động của các vật từ bên ngoài,  thiệt hại trong quá trình vận chuyển …

 

·         Các công trình xây dựng

·         Trang thiết bị xây dựng

·         Máy móc xây dựng

·         Chi phí dọn dẹp hiện trường

·         Trách nhiệm đối với bên thứ ba

·         Tài sản xung quanh công trường

 • BAOVIET Bank sẽ bồi thường cho Quý Khách hàng căn cứ theo tổn thất thực tế của  công trình hoặc trách nhiệm đối với bên thứ ba khi có rủi ro xảy ra trong phạm vi bảo hiểm dưới đây:

  ·         Tổn thất vật chất công trình do:

  o    Cháy, sét, nổ, máy bay rơi, nước chữa cháy hay do tiến hành các biện pháp chữa cháy

  o    Bão gió, lũ lụt, mưa, tuyết, tuyết lở, sóng thần

  o    Động đất, đất lún, đất lở, đá lở

  o    Trộm cắp

  o    Tay nghề kém, thiếu kinh nghiệm, sơ suất, hành động cố ý hay nhầm lẫn của con người

  ·         Trách nhiệm bồi thường đối với bên thứ ba: Gồm trách nhiệm dân sự phát sinh theo luật định của Người được bảo hiểm đối với các thiệt hại mà Người được bảo hiểm gây ra cho bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến công trình xây dựng được bảo hiểm và xảy ra trong thời hạn bảo hiểm.

Quý khách Email hoặc gọi cho chúng tôi bằng hotline trên web, chúng tôi sẻ gửi ngay cho Quý khách về bảng chào phí bảo hiểm với mức phí ưu đãi.
Email chuyên gia tư vấn: mnguyetle1010@gmail.com